Harmonogram wypłat świadczeń na rok 2020 Drukuj

Lp. MIESIĄC

ZASIŁKI  CELOWE
(NW)

ZASIŁKI STAŁE

ZASIŁKI CELOWE

ZASIŁKI OKRESOWE

1. Styczeń 13
24
2. Luty 12 25
3. Marzec 12 25
4. Kwiecień 10 24
5. Maj 12 25
6. Czerwiec 12 25
7.
Lipiec 13
24
8.
Sierpień 12
25
9.
Wrzesień 11
25
10.
Październik 12
26
11.
Listopad 12
25
12.
Grudzień 11
21-22, 29-30
  
  Świadczenia będą wypłacane w Banku Pekao SA I Oddział w Lubartowie, ul. Lubelska 23 w godz. 9.00 – 17.00 lub przekazywane przelewem na wskazany przez stronę rachunek bankowy.