Projekt systemowy "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" co słychać? Drukuj
poniedziałek, 01 grudnia 2008 14:52
efsMiło nam przekazać informację, że wszystkie zakwalifikowane do udziału w projekcie osoby z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w podejmowanych działaniach. 3 osoby ukończyły cykl szkoleń, zdały egzaminy i otrzymały certyfikaty. 1. W okresie 12.09 – 31.10.2008 r. jedna osoba uczęszczała na kurs "Kucharz małej gastronomii" w trakcie, którego dzięki dużej liczbie godzin zajęć praktycznych zdobyła umiejętności między innymi w zakresie:    
 • techniki sporządzania potraw
 • metod obróbki cieplnej
 • sporządzania, dekoracji i ekspozycji zakąsek z mięsa
 • sporządzania wyrobów garmażeryjnych z podrobów, mięsa i drobiu
 • cateringu – organizacji przyjęć okolicznościowych
 • dekorowania stołów
 • obsługi kas fiskalnych
 • i wiele innych

2. W okresie 09.10 – 20.11.2008 r. dwie osoby uczestniczyły w kursie, zdały egzamin i uzyskały potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu "Opiekunka do osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci"
 • przygotowywanie posiłków zgodnie z zaleceniami żywieniowymi i dietetycznymi
 • poznanie zasad pielęgnacji i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • poznanie możliwości organizacji pracy jako opiekunka
 • BHP i ppoż.  na stanowisku opiekunki

Kolejne dwie osoby mają za sobą Kurs obsługi kas fiskalnych i dokumentacji sprzedaży oraz Kurs prawa jazdy kategorii B, wkrótce egzamin – trzymamy kciuki za pomyślny przebieg.

Jeszcze tylko jedna osoba jest w trakcie kursu, który obejmuje:
 • prowadzenie magazynu
 • obsługę komputera
 • obsługę kas fiskalnych

Wszystkie beneficjentki projektu uczestniczyły w treningu umiejętności psychospołecznych oraz warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.

Uczestniczki otrzymały tez wsparcie pracowników socjalnych, podpisały kontrakty socjalne, zostały objęte pomocą finansową w postaci zasiłków celowych.

O dalszych postępach w realizacji projektu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej.