Konferencja promująca projekt systemowy "EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE LUBARTÓW" Drukuj
czwartek, 02 lipca 2009 14:50
efsW dniu 29 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy odbyła się konferencja zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, promująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów". Celem konferencji było zapoznanie uczestników z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, jego celami i priorytetami ze szczególnym  uwzględnieniem Priorytetu VII: Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji",  Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz zapoznanie z realizowanym projektem systemowym "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów".
Prelekcje w trakcie konferencji poprowadzone zostały przez zaproszonego gościa specjalistę w zakresie projektów Panią Annę Poteruchę – Radomską z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie.

Przebieg konferencji:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Priorytet VII  Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
Działanie  7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - Anna Poterucha-Radomska - Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

2. Projekt systemowy "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów".
Jolanta Gryzio - Koordynator projektu    

3. Wystąpienie uczestniczki projektu systemowego z 2008 r. - Jadwiga Krzychowiec

W konferencji udział wzięli: radni i sołtysi wsi Gminy Lubartów, Wójt, Skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy i pracownicy GOPS, pracodawcy ale przede wszystkim uczestnicy projektu, którzy są ostatecznymi beneficjentami projektu systemowego, uczestniczyło w niej ok. 60 osób.

Podczas poczęstunku uczestnicy konferencji mieli możliwość dyskusji i zadawania pytań, dotyczących problemów występujących podczas realizacji projektu a także możliwości wsparcia jakie niesie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały promocyjne w postaci długopisów i kubków.