"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE LUBARTÓW" - kontynuacja projektu systemowego w roku 2009 Drukuj Email
piątek, 13 listopada 2009 14:46
efsW bieżącym roku kontynuujemy realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Do projektu zakwalifikowanych zostało 12 osób w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej. W/w grupa osób została objęta wsparciem o charakterze aktywizacyjnym obejmującym instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Poprzez uczestnictwo w n/w kursach. Informujemy, że 10 uczestników projektu ukończyło już n/w kursy:

  • "Fakturowanie i obsługa kasy fiskalnej" – 1 osoba
  • "Opiekunka nad osoba starsza i niepełnosprawną" – 2 osoby
  • "Prawo jazdy Kat. "B" – 4 osoby
  • "Wizaż i stylizacja paznokci" – 1 osoba
  • "Operator wózków jezdniowych" – 1 osoba
  • "Kucharz małej gastronomii" – 1 osoba
Jeszcze tylko 2 osoby kontynuują  kurs „Piekarz – cukiernik”.

Celem uczestnictwa w wymienionych kursach jest podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Wszyscy uczestnicy projektu systemowego otrzymają również wsparcie w postaci uczestnictwa w „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” i zajęciach z zakresu „Doradztwa zawodowego”. Zajęcia te odbędą się w II połowie listopada 2009 roku.

O dalszych etapach realizacji projektu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przeprowadzonych form wsparcia w ramach aktywnej integracji.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego