"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE LUBARTÓW" - podsumowanie projektu systemowego w roku 2009 Drukuj Email
wtorek, 29 grudnia 2009 14:43
efsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie - od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. po raz drugi realizował projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów".
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Projekt skierowany był do osób mieszkających na terenie gminy Lubartów, w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej.

W projekcie udział wzięło 12 osób, z którymi  zawarto kontrakty socjalne na realizację określonych działań.

Uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia:
1.  Szkolenia i kursy zawodowe:

  • "Sprzedawca z obsługą komputera i maszyn liczących"
  • "Opiekunka nad osobą starszą i niepełnosprawną"
  • "Prawo jazdy Kat. "B"
  • "Wizaż i stylizacja paznokci"
  • "Operator wózków jezdniowych”
  •  "Kucharz małej gastronomii"
  •  "Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa"
  • "Piekarz - cukiernik"

2.  Usługi szkoleniowe:

  • "Treningu kompetencji i umiejętności społecznych"
  • "Doradztwo zawodowego"

Uczestnicy projektu zdali pomyślnie egzaminy  i uzyskali zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu.

Udział w projekcie pozwolił uczestnikom  na zwiększenie lub nabycie nowych umiejętności zawodowych, wzrost kompetencji społecznych, co w dalszej perspektywie poskutkuje pobudzeniem aktywności zawodowej tych osób.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego