Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny Drukuj Email
piątek, 13 czerwca 2014 15:01

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), zwanego dalej „programem”, oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Asystent rodziny w GOPS w Lubartowie Drukuj Email
piątek, 13 czerwca 2014 14:47

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Asystent rodziny w GOPS w Lubartowie, prowadzony w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 
Zawiadomienie o wyborze oferty oraz o unieważnieniu postępowania dla części zamówienia Drukuj Email
czwartek, 05 czerwca 2014 12:50

Dotyczy ogłoszenia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz zajęć z zakresu aktywnej integracji, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.n. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów.

 
Zapytanie ofertowe Drukuj Email
środa, 07 maja 2014 18:06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30.000 euro na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz zajęć z zakresu aktywnej integracji, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.n. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów.

 
Darmowe komputery i Internet Drukuj Email
czwartek, 27 marca 2014 09:34
Gmina Lubartów zaprasza mieszkańców do składania dokumentów do projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III". Czas trwania naboru od 24 marca do końca kwietnia 2014 r.
Więcej…
 
Konsultacje kierunków szkoleń w ramach projektu Drukuj Email
poniedziałek, 10 lutego 2014 15:34
Dążąc do jak największej efektywności oraz kierując się pragnieniem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych, zwracamy się z prośbą do lokalnych przedsiębiorców o przekazywanie informacji jakiego rodzaju pracowników (z jakimi kwalifikacjami) najbardziej potrzebują. Takie działanie ma za zadanie pomóc w określeniu deficytów w zakresie kwalifikacji i umiejętności, dostrzeganych przez pracodawców. Dzięki temu będziemy mogli  podjąć odpowiednie działania, aby kursy i szkolenia zawodowe organizowane w ramach projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów” odpowiadały nie tylko oczekiwaniom i zainteresowaniu uczestników, ale również wychodziły naprzeciw zapotrzebowaniu na lokalnym rynku pracy. Informacje powyższe można przekazywać osobiście w siedzibie Ośrodka: Lubartów, ul. Lubelska 18A, pok. nr 1, telefonicznie pod nr: 81 854 59 09, pocztą tradycyjną bądź e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją projektu i nie będą miały charakteru wiążącego. Z góry dziękujemy!
 
Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów - podsumowanie edycji szóstej Drukuj Email
czwartek, 23 stycznia 2014 21:43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w roku 2013 po raz szósty realizował projekt  pn. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów przez podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Lubartów, w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Każda edycja, etap projektu trwa rok. Wraz z jego początkiem do projektu włączana jest nowa grupa uczestników, która przez cały rok otaczana jest wsparciem z zakresu integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej oraz zdrowotnej. W roku 2013 w projekcie udział wzięło 20 osób, z którymi  zawarto kontrakty socjalne na realizację określonych działań.
Więcej…
 
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj Email
piątek, 03 stycznia 2014 08:38

Dotyczy ogłoszenia: "DOWOŻENIE POSIŁKÓW do szkół na terenie Gminy Lubartów". TERMIN REALIZACJI: od 07 stycznia 2014 r. -  do 22 grudnia 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dowożenie posiłków do szkół na terenie gminy Lubartów (zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13 grudnia 2013 r.) wpłynęła  i została zatwierdzona do realizacji 1 oferta: Pan Krzysztof Rodak, zam. Kol. Łucka 22A, 21-100 Lubartów, cena oferty brutto – 2,50 zł.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego