Ogłoszenie o przetargu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.t. Efektywna... Drukuj Email
poniedziałek, 03 października 2011 14:14
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B zgodnie z poniższym opisem oraz opisem zawartym w SIWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego p.n. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zamówienie realizowane będzie poprzez organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 osób - łącznie po 60 godz. zajęć/os. (30 godz. teorii, 30 godz. praktyki).
  • Treść ogłoszenia >>
  • SIWZ >>
  • Załączniki - wers. doc >>
  • Załączniki - wers. pdf >>
 
Informacja na temat konferencji promującej Program operacyjny Kapitał Ludzki oraz projekt systemowy "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" Drukuj Email
środa, 13 lipca 2011 09:21

Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów W dniu 29 czerwca 2011r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie odbyła się konferencja pod hasłem „Warto chcieć – nowymi kompetencjami w przyszłość”, której organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Konferencja była jednym z działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów”  realizowanego przez GOPS.  Jej celem było zapoznanie uczestników z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, jego celami i priorytetami ze szczególnym  uwzględnieniem Priorytetu VII: Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji",  Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz zapoznanie z realizowanym projektem systemowym.

Więcej…
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć z zakresu integracji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie... Drukuj Email
piątek, 01 lipca 2011 10:27
Dotyczy przetargu których przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i treningu kompetencji zgodnie z poniższym opisem oraz opisem zawartym w SIWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego p.n. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  • Treść ogłoszenia - dotyczy części I i III >>
  • Treść ogłoszenia - dotyczy części II >>
 
Ogłoszenie o wynikach przetargu - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć z zakresu integracji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie... Drukuj Email
piątek, 17 czerwca 2011 11:40
  • Wyniki w części I >>
  • Wyniki w części II >>
  • Wyniki w części III >>
 
Ogłoszenie o przetargu - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć z zakresu integracji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.t. Efektywna pomoc społeczna... Drukuj Email
czwartek, 26 maja 2011 17:55
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i treningu kompetencji zgodnie z poniższym opisem oraz opisem zawartym w SIWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego p.n. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Więcej…
 
Trzciniec stawia na rodzinę Drukuj Email
czwartek, 12 maja 2011 12:57
pnr_mFESTYN - TRZCINIEC STAWIA NA RODZINĘ. Mieszkańcy Trzcińca serdecznie zapraszają w najbliższą niedzielę tj. 15 maja 2011 r. na polanę leśną, na której odbędzie się festyn organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę". Początek spotkania: godz. 14.00. W programie m. innymi: - Majówka - nabożeństwo z ks. Proboszczem Krzysztofem Krzyszczakiem; IV edycja "Biegu po zdrowie"- dla dzieci i dla dorosłych; występ kabaretu z Michowa "Jarzębinki"; występ zespołu dziecięcego "Szczęśliwa 13"; ognisko z możliwością pieczenia kiełbasy; zabawa "pod gwiazdami" przy akompaniamencie zespołu "SelaVi". W trakcie imprezy będzie możliwość zakupu dań gorących, ciast, napoi itp. przygotowanych przez miejscowy "Klub Senior". Serdecznie zapraszmy - Organizatorzy
 
Projekt systemowy p.t. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" - przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów Drukuj Email
poniedziałek, 18 kwietnia 2011 08:47
efsProblem wykluczenia społecznego i zawodowego dotyka wielu mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Problem ten wiąże się nierzadko z niskim poziomem kapitału ludzkiego – wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, motywacji, jaki reprezentują te osoby. Kapitał ludzki jest współcześnie głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego i społecznego, a posiadanie go decyduje coraz częściej o sukcesie na polu zawodowym i społecznym. W związku z tym nierzadko właśnie działania zmierzające do podwyższenia wiedzy, kwalifikacji i umiejętności skutkują odnalezieniem się na rynku pracy, odbudową więzi z innymi członkami społeczności lokalnej, podwyższeniem poczucia własnej wartości, wzrostem motywacji do działania i wiary we własne siły.
Więcej…
 
Informacja w sprawie wyceny kursów/szkoleń/zajęć Drukuj Email
czwartek, 03 marca 2011 15:01
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dopuszczalne jest zrealizowanie kursu: "Operator koparko-ładowarki" na terenie miasta Lublin, jeśli z uzasadnionych przyczyn technicznych niemożliwe jest zrealizowanie go na terenie miasta Lubartów. W tej sytuacji konieczne staje się również powiększenie szacunkowych kosztów dojazdu uczestników na szkolenie (dojazd do Lublina). Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.
 
« PoczątekPoprzednia21222324NastępnaOstatnie »

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego